دستگاه های مورد استفاده جهت تولید باک

1-دستگاه تمام اتوماتیک جوشکاری (ربات جوشکاری)

2- دستگاه جوش لورچ آلمان

3- دستگاه جوش wim مالزی

4- دستگاه جوش  ایران ترانس

5- دستگاه پرس اتوماتیک

6-ذستگاه برش اتوماتیک

7-دستگاه برش پلاسما


چاپ