باک سازی آلومینیوم عدل اصفهان
سازنده و تولید کننده باک های آلومینیومی خودرو های سنگین

ثبت سفارش

ساخت انواع باک آلومینیومی با جدید ترین ماشین آلات

تماشای تجهیزات

خدمات باک سازی آلومینیوم عدل اصفهان

توانایی ها

توانایی تولید انواع باک های آلومینیومی مخصوص انواع ماشین آلات سنگین و دیزلی

مطالب بیشتر

نمونه محصولات

تصاویر محصولات تولید شده توسط باک سازی عدل اصفهان

مطالب بیشتر

قیمت باک

قیمت های ویژه برای انواع باک های آلومینیومی

مطالب بیشتر

ارتباط با ما

برای ارتباط با واحد فروش و پشتیبانی محصولات از این قسمت می توانید با ما در ارتباط باشید

مطالب بیشتر
مخزن سوخت چیست؟

مخزن سوخت چیست؟

19 آبان 1398

مخزن سوخت (به انگلیسی: Fuel tank) یا باک بنزین یک مخزن ایمن برای نگهداری سوخت قابل اشتعال است. اگرچه می‌توان این نام را برای انواع مخازن سیال به کار برد...

مخزن سوخت چیست؟ (5)

مخزن سوخت چیست؟ (5)

19 آبان 1398

مخزن سوخت (به انگلیسی: Fuel tank) یا باک بنزین یک مخزن ایمن برای نگهداری سوخت قابل اشتعال است. اگرچه می‌توان این نام را برای انواع مخازن سیال به کار برد...

مخزن سوخت چیست؟ (6)

مخزن سوخت چیست؟ (6)

19 آبان 1398

مخزن سوخت (به انگلیسی: Fuel tank) یا باک بنزین یک مخزن ایمن برای نگهداری سوخت قابل اشتعال است. اگرچه می‌توان این نام را برای انواع مخازن سیال به کار برد...

مخزن سوخت چیست؟ (7)

مخزن سوخت چیست؟ (7)

19 آبان 1398

مخزن سوخت (به انگلیسی: Fuel tank) یا باک بنزین یک مخزن ایمن برای نگهداری سوخت قابل اشتعال است. اگرچه می‌توان این نام را برای انواع مخازن سیال به کار برد...

 ساخت مخزن سوخت

ساخت مخزن سوخت

19 آبان 1398

حداکثر مسافتی که یک موتور احتراق با یک مخزن کامل می تواند پوشش دهد محصول ظرفیت مخزن و بازده سوخت آن است (مانند مایل در هر گالن). در حالی که...

 ساخت مخزن سوخت (2)

ساخت مخزن سوخت (2)

19 آبان 1398

حداکثر مسافتی که یک موتور احتراق با یک مخزن کامل می تواند پوشش دهد محصول ظرفیت مخزن و بازده سوخت آن است (مانند مایل در هر گالن). در حالی که...

« »
مخزن سوخت چیست؟

مخزن سوخت چیست؟

19 آبان 1398

مخزن سوخت (به انگلیسی: Fuel tank) یا باک بنزین یک مخزن ایمن برای نگهداری سوخت قابل اشتعال است. اگرچه می‌توان این نام را برای انواع مخازن سیال به کار برد...

مخزن سوخت چیست؟ (5)

مخزن سوخت چیست؟ (5)

19 آبان 1398

مخزن سوخت (به انگلیسی: Fuel tank) یا باک بنزین یک مخزن ایمن برای نگهداری سوخت قابل اشتعال است. اگرچه می‌توان این نام را برای انواع مخازن سیال به کار برد...

مخزن سوخت چیست؟ (6)

مخزن سوخت چیست؟ (6)

19 آبان 1398

مخزن سوخت (به انگلیسی: Fuel tank) یا باک بنزین یک مخزن ایمن برای نگهداری سوخت قابل اشتعال است. اگرچه می‌توان این نام را برای انواع مخازن سیال به کار برد...

مخزن سوخت چیست؟ (7)

مخزن سوخت چیست؟ (7)

19 آبان 1398

مخزن سوخت (به انگلیسی: Fuel tank) یا باک بنزین یک مخزن ایمن برای نگهداری سوخت قابل اشتعال است. اگرچه می‌توان این نام را برای انواع مخازن سیال به کار برد...

 ساخت مخزن سوخت

ساخت مخزن سوخت

19 آبان 1398

حداکثر مسافتی که یک موتور احتراق با یک مخزن کامل می تواند پوشش دهد محصول ظرفیت مخزن و بازده سوخت آن است (مانند مایل در هر گالن). در حالی که...

 ساخت مخزن سوخت (2)

ساخت مخزن سوخت (2)

19 آبان 1398

حداکثر مسافتی که یک موتور احتراق با یک مخزن کامل می تواند پوشش دهد محصول ظرفیت مخزن و بازده سوخت آن است (مانند مایل در هر گالن). در حالی که...

« »
مخزن سوخت چیست؟

مخزن سوخت چیست؟

19 آبان 1398

مخزن سوخت (به انگلیسی: Fuel tank) یا باک بنزین یک مخزن ایمن برای نگهداری سوخت قابل اشتعال است. اگرچه می‌توان این نام را برای انواع مخازن سیال به کار برد...

مخزن سوخت چیست؟ (5)

مخزن سوخت چیست؟ (5)

19 آبان 1398

مخزن سوخت (به انگلیسی: Fuel tank) یا باک بنزین یک مخزن ایمن برای نگهداری سوخت قابل اشتعال است. اگرچه می‌توان این نام را برای انواع مخازن سیال به کار برد...

مخزن سوخت چیست؟ (6)

مخزن سوخت چیست؟ (6)

19 آبان 1398

مخزن سوخت (به انگلیسی: Fuel tank) یا باک بنزین یک مخزن ایمن برای نگهداری سوخت قابل اشتعال است. اگرچه می‌توان این نام را برای انواع مخازن سیال به کار برد...

مخزن سوخت چیست؟ (7)

مخزن سوخت چیست؟ (7)

19 آبان 1398

مخزن سوخت (به انگلیسی: Fuel tank) یا باک بنزین یک مخزن ایمن برای نگهداری سوخت قابل اشتعال است. اگرچه می‌توان این نام را برای انواع مخازن سیال به کار برد...

 ساخت مخزن سوخت

ساخت مخزن سوخت

19 آبان 1398

حداکثر مسافتی که یک موتور احتراق با یک مخزن کامل می تواند پوشش دهد محصول ظرفیت مخزن و بازده سوخت آن است (مانند مایل در هر گالن). در حالی که...

 ساخت مخزن سوخت (2)

ساخت مخزن سوخت (2)

19 آبان 1398

حداکثر مسافتی که یک موتور احتراق با یک مخزن کامل می تواند پوشش دهد محصول ظرفیت مخزن و بازده سوخت آن است (مانند مایل در هر گالن). در حالی که...

« »